Engagerad Kvalitets- och utvecklingsansvarig till AcadeMedias gymnasieskolor

Plats

Göteborg

Sista ansökningsdatum

2024-08-02

Kvalitets- och utvecklingsansvarig, AcadeMedias gymnasieskolor

AcadeMedia gymnasieskolor består av cirka 150 enheter under ett tjugotal huvudmän med geografisk spridning över hela Sverige.

Till AcadeMedia gymnasieskolor söker vi nu en kvalitets- och utvecklingsansvarig (KUA) med placering på vårt huvudkontor i centrala Göteborg. Som KUA ingår du i gymnasiesegmentets avdelning för kvalitet och skoljuridik, vars huvudsakliga funktion är att utgöra ett stöd för huvudmän och rektorer i att få till stånd ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, samt i att efterleva de krav som utifrån skolförfattningarna ställs på verksamheten.

 

Övergripande om tjänsten

I rollen som KUA utgör du ett stöd för ledning (huvudman) och rektorer inom ett specifikt gymnasieområde i att bedriva och skapa goda förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete som bidrar till utveckling på såväl enhets- som huvudmannanivå.

Med utgångspunkt i de författningar som styr verksamheten kommer du, under ledning av kvalitetschef och i nära samverkan med ledningen för gymnasieområdet, ansvara för såväl planering och genomförande av olika uppföljningar, som utarbetande och implementering av gemensamma processer för hur underlag från olika uppföljningar ska användas för att kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Då våra verksamheter finns representerade på flera orter runtom i landet är resor, såväl över dagen som med övernattning, en naturlig del av arbetet (cirka 6-8 resdagar i månaden).

Som kvalitet och utvecklingsansvarig kommer du att vara en viktig spelare i vårt team inom Kvalitets och skoljuridik, vilket består av 11 kollegor. Hos oss kommer du få möjlighet att utmanas och utveckla din kompetens, vi erbjuder dig ett team med kompetenta och engagerade kollegor som lyckas tillsammans.

 

Exempel på arbetsuppgifter

Stödja gymnasieområdets utbildningsdirektör och skolchefer i arbetet med att:

  • skapa förutsättningar för att det systematiska kvalitetsarbetet, på enhets- och huvudmannanivå, bedrivs och dokumenteras i enlighet med författningar och segmentsgemensamma riktlinjer och beslut.
  • utarbeta och förankra processer för hur underlag från de regelbundna uppföljningar som görs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet används för att kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.
  • regelbundet följa upp och utvärdera hur arbetet med de utvecklingsområden som beslutats i huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet för året fortlöper.
  • dokumentera huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
  • identifiera, planera, följa upp och utvärdera insatser som görs i syfte att utveckla verksamheten.

Stödja rektorer inom gymnasieområdet med:

  • underlag och analysstöd utifrån uppföljningar som görs inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, samt utgöra stöd för rektorer i att använda underlaget som grund för vidare analys och åtgärder som leder till utveckling på den lokala skolenheten.
  • att identifiera, planera, följa upp och utvärdera insatser som görs i syfte att utveckla skolenheten.

Samt under ledning av kvalitetschef:

  • företräda huvudmännen inom verksamhetsområdet vid kontakt och kommunicering med Skolinspektionen avseende tillsyner, granskningar samt ansökningar om nyetablering/utökning av verksamhet.
  • löpande samverka med övriga kompetenser inom avdelningen för kvalitet och skoljuridik.

 

Vem är du?

Du som söker har tidigare arbetat med uppföljning och analys av skolans verksamhet på skol- och/eller huvudmannanivå, och är väl förtrogen med gymnasieskolan författningar och styrdokument. Du har erfarenhet av förändringsarbete och av att utarbeta och förankra processer som bidrar till utveckling av verksamheten.

Du är drivande och självgående i ditt uppdrag, samtidigt som du aktivt bidrar med kompetens och erfarenhetsutbyte för teamets övergripande utveckling. Kommunikativt har du lätt att anpassa dig efter situation och person för att nå fram med ditt budskap, och har en mycket god förmåga att uttrycka dig såväl i tal som i skrift.

 

Tjänstens omfattning

Heltid, tillsvidare (provanställning tillämpas). Tillträde till tjänsten enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag är den 2 augusti. Initialt kommer kontakt tas och intervjuer att hållas först v.32-33 varför svar på din ansökan kan dröja.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Ansökan

Du hittar länken till din LinkedIn-profil här

Apologies, your application wasn't recieved correctly due to what seems like a malformed file. Make sure the file is not corrupt and is of common format, preferably PDF.

integritetspolicy