Mellanstadielärare

Plats

Landskrona

Sista ansökningsdatum

2024-06-14

Innovitaskolan består av 27 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.

Innovitaskolan i Landskronana stad är en av Sveriges 27 Innovitaskolor. Skolorna är en del av Academedias verksamhet. Academedias storlek skapar trygghet och förutsättningar för en stabil och långsiktig verksamhet. Hos oss arbetar människor som brinner för att vara en del av att skapa framtidens samhälle med utbildning och lärande som grund! Hos oss är det kollegiala lärandet mellan våra skolor självklart. Vår centrala organisation är gedigen och stöttande och här kan alla medarbetare få stöd och hjälp med olika HR-frågor, försäkringar och mycket annat. Det finns ett gediget utbud av olika digitala kurser och en webbs sida med olika fördelaktiga förmåner.

Innovitaskolan i Landskrona är en liten växande skola med i nuläget 180. Vi har förskoleklass, fritidshem och skolår 1–9. Vi är uppdelade i 3 arbetslag som alla består av både lärare och representanter ifrån elevhälsan. Vårt elevhälsoteam är aktivt och bra bemannat med special-pedagoger/lärare, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare samt kurator.

Innovitaskolorna är för -och grundskolor skapad för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar och kompetenser för att leva och verka i en föränderlig framtid. Vi har valt att kalla dessa kompetenser för Innovita skills. Dessa är inspirerade av EU:s 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande. Explore och Innovate handlar bland annat om att besöka och utforska olika miljöer utanför skolan. Som en del i detta har Innovita skolan i Landskrona knutit framgångsrika kontakter med olika företag i staden. Våra nya upptäckter ger nya lärdomar och inspiration som tillsammans med befintliga teorier, får eleverna att ta sig an nya kreativa utmaningar och processer. Inom Balance fokuserar vi på en hälsosam livsstil, där eleverna arbetar med rörelse och psykiskt välmående.

Inför hösten ökar vårt elevantal samtidigt som vi har några lärare som ska vidareutbilda sig på deltid. Nu söker vi en ny medarbetare till skolår 4 - 6. Vi söker dig som är genuint intresserad av att inspirera elever och få dem att känna tjusningen med att lära sig nya saker. Du är ditt eget viktigaste verktyg och kompletterar med digitala verktyg och traditionella metoder. Du har goda ämneskunskaper och tar fullt ansvar för elevernas inlärning.

Du bedriver välplanerad och strukturerad undervisning med systematiska uppföljningar som synliggör elevernas kunskapsutveckling. Vi söker dig som är legitimerad lärare och har en ämneskombination där det ingår eng med tex. no eller so och gärna musik.

Förutom ovan kvalifikationer så antar vi att du har mycket god ledarskapsförmåga. Eleverna känner att du verkligen vill hjälpa dem och att du brinner för att undervisa. Du är trygg i din ledarroll och skapar tydliga ramar och höga förväntningar, både i och utanför i klassrummet. Detta är synligt på dina lektioner, då eleverna intressant lyssnar och är delaktiga i genomgångar. Alla eleverna vet vad som förväntas och arbetar aktivt och vill lära nytt och bli utmanade!

På Innovitaskolan är det kollegialt samarbete kring elever och mot våra gemensamma mål en tydlig framgångsfaktor. Alla medarbetare är viktiga med sina olika kompetenser, förmågor och intresse. Tillsammans utvecklar vi en god fysisk och pedagogisk lärmiljö för alla elever och en trivsam och utvecklande arbetsmiljö för all personal.

Välkommen till Innovitaskolan i Landskrona! Den lilla skolan mitt i stan med stora möjligheter! 😊

 

 

 

 

 

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.