Lärare i idrott

Plats

Uddevalla

Sista ansökningsdatum

2022-06-17

Drottning Blankas Gymnasieskola startade sin verksamhet 1996 och har idag 27 skolor på 23 orter runt om i Sverige. Vi bedriver utbildning inom såväl praktiskt inriktade som teoretiska gymnasieprogram, alla med utrymme för högskolebehörighet. Inom Drottning Blanka värderar vi relationer och det mänskliga mötet högt. Konkret innebär det att alla skolor inom DBGY arbetar aktivt med engagemang på ett personligt, lokalt och globalt plan där såväl ledning som personal och elever involveras. Du kan läsa mer om oss på www.dbgy.se.

Vi söker en lärare i idrott som vikarierar för vår ordinarie som är föräldraledig. Tjänsten är på 60% och pågår under höstterminen men det kan bli en eventuell förlängning under våren.

Drottning Blankas gymnasieskola ligger vid torget i Uddevalla och vi har vår idrott i Stenabhallen som ligger på promenadavstånd från skolan.

Vi är ca 230 elever och ungefär 30 medarbetare. Skolans leds av rektor samt biträdande rektor. Vi arbetar i arbetslag och har en elevhälsa som består av specialpedagog, kurator, skolsköterska skolpsykolog samt skolläkare. 

Vi söker en vikarierande idrottslärare  som har uppdrag att planera, undervisa och följa upp utifrån gällande läroplan samt kursplan.  Du motiverar och inspirerar dina elever till lärande och stöttar dem i deras kunskapsmässiga och sociala utveckling.

Du visar respekt och hänsyn. Du utgår från allas lika värde och skapar en god lärande situation. Du har en öppen och positiv attityd som utgångspunkt för ditt agerande.

Lärarerfarenhet och ännu bättre erfarenhet av idrottslärare är en merit.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.