Skolchef till Vittra och Snitz, AcadeMedias grundskolor

Plats

Stockholm

Sista ansökningsdatum

2023-12-03

Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 25 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 9000 barn och elever och har cirka 1200 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur. 

Skolchef till Vittra & Snitz

Vi söker dig  om vill vara med och utveckla våra fina verksamheter i rollen som skolchef för  Vittra och Snitz.  Vi har världens viktigaste uppdrag och erbjuder dig möjligheten att vara med och skapa förutsättningar för våra barn och elevers framtid. Som ledare och chef hos oss erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy, har ett organiserat kollegialt lärande och engagerade staber som stöttar våra ledare att nå gemensamma mål. 

Uppdrag

Som skolchef för Vittra och Snitz har du ett helhetsansvar för att verksamheterna når satta mål inom bland annat kvalitet, ekonomi och medarbetarskap och du säkerställer att utbildningen vi erbjuder håller en hög kvalitet. Inom verksamhetsområdet fokuserar vi på kvalitetsarbete för att utveckla våra kunskapsresultat och främja skolans likvärdighetsuppdrag.  Rollen omfattar också arbete kring fastighetsfrågor, attraktivitet och  utveckling. Som skolchef är du även närmsta chef för 10-13 rektorer och stöttar dem i sitt dagliga arbete. 

Du har både ett strategiskt och operativt perspektiv i ditt arbete så att skolorna utifrån sina lokala förutsättningar utvecklas i enlighet med de verksamhetsövergripande målen. Tillsammans med en skolchefskollega inom verksamhetsområdet, din närmsta chef och stabsrepresentanter leder ni verksamhetens framåt. Du samverkar även med övriga skolchefer inom grundskolesegmentet. 

Vi söker

Vi söker dig som kan kombinera kvalitetsutveckling med affärsmässighet och i gott samarbete med kollegor kan leda verksamheten mot gemensamma mål.  Du har ett tydligt kvalitetsfokus där du har förmåga att kunna leverera resultat och hålla deadlines, du tänker långsiktigt och kan ta beslut utifrån ett helhetsperspektiv. Du är en engagerad ledare som brinner för elevernas lärande och att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, du behöver, både som person och som ledare, vara trygg, och stabil och ha en vana att leda andra. För att lyckas i ditt uppdrag tar du dig an ditt arbete på ett systematiskt och strukturerat sätt så tiden fördelas klokt mellan operativa och strategiska frågor.  

En förutsättning för att klara uppdraget är att du kan väga samman stora mängder komplex information, göra olika typer av hänsynstagande samt visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du är bra på att skapa professionella relationer och med en god kommunikativ förmåga skapar du en stabil och förtroendeingivande arena i ditt arbete.

Den vi söker har en akademisk examen och erfarenhet av arbete inom skolans värld samt av att leda andra. Det är meriterande om du har genomgått den statliga rektorsutbildningen och har lett andra chefer.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Resor cirka 2 dagar i veckan ingår i tjänsten. Vi har kontor i Stockholm (där ledningsmötena kommer att hållas) och Göteborg och du utgår från ett av dessa. Visst arbete kan ske hemifrån.

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Rekrytering sker löpande och tillsättningen kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 3 december. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna utbildningsdirektör för Vittra och Snitz, Anneli Wisén, 0733-65 00 36.

Varmt välkommen med din ansökan

Vittra och Snitz tillhör AcadeMedias grundskolor som består av 79 för- och grundskolor inom de olika pedagogiska koncepten Vittra, Snitz, Noblaskolan, Centrinaskolorna,  Pops Academy och Montessori Mondial. Vi  bedriver förskole-, fritids- och grundskoleverksamhet i hela Sverige . Här kan du läsa mer om oss.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.