Socialpedagog/elevresurs

Plats

Landskrona

Sista ansökningsdatum

2022-10-07

 

Socialpedagog

Innovitaskolan i Landskrona stad är en skola med elever ifrån förskoleklass till skolår 9 och två mindre fritidshem. Vi har ca 210  elever. Skolan startade 2022 och ingår i Academedia koncernen.  (Tidigare  Peter Sven skolan). Alla innovitaskolor  har ett koncept som utgår ifrån  Eus 9 nyckelkompetenser för livslångt lärande. Våra skills är  Explore, Innovation och Balance dessa nyckelkompetenser handlar om att eleven ges möjlighet att utforska, utveckla och att skapa fysisk och psykisk balans för en hållbar framtid. (innovitaskolan.se//landskrona). Tillsammans har vi stor kraft i att skapa bästa möjliga förutsättningar för framtidens medborgare.

På skolan arbetar vi i mindre arbetslag,  fsk - skolår 3, 4 -6 och 7-9. I arbetslagen finns olika professioner har skolkurator, elevkoordinator och special-pedagoger/lärare. Vi har ett tätt samarbete i  arbetslagen och ett relationellt förhållningssätt till både elever och kollegor. Vi är prestigelösa och stöttar varandra. 

Vi har höga förväntningar på elevernas individuella kunskapsutveckling och på varandras undervisning. Vi utmanar eleverna i att vara problemlösare och tänka fritt och konstruktivt. Vi sammanför traditionell undervisning med modern teknik och nya metoder. 

Nu söker vi en socialpedagog och/eller elevresurs som är trygg och kompetent med att främja lärmiljön för utmanande elever. Det innebär att klara av att arbeta med enskilda elever och elever i mindre grupp. Men också att vara delaktig på raster och att stötta elever i klassrummet. Det kan vara både högstadieelever och elever på mellanstadiet. 

Vill du arbeta tillsammans med kompetenta och glada kollegor och både positiva och utmanande elever?

Välkommen med din ansökan till oss!

I

 

 

 

 

 

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.