Slöjdlärare Åk 3-9

Plats

Kristianstad

Sista ansökningsdatum

2022-06-10

Montessori Mondial består av sex grundskolor varav två med integrerad förskola. Skolorna bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial finns i Kristianstad, Linköping, Lund och Stockholm. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor. 

Är du rätt person för tjänsten?

Vi är en F-9 skola med montessoripedagogik belägen i centrala Kristianstad.

Vi söker en ny kollega inför höstterminen 2022 till vårt mellanstadium och högstadium där relationen mellan elever och personal är viktig. På mellanstadiet och högstadiet går det ca 220 elever.

Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern montessoripedagogik. I en Montessori Mondialskola förväntas läraren ha förberett lärmiljön för eleverna eller den elevgrupp läraren ansvarar för. 

Det innebär;

  • att säkerställa att det material eleverna behöver finns på plats.
  • att miljön är tilltalande och tydlig d.v.s. det är ordning och reda.
  • att lärmiljön innehåller olika möjligheter till arbetsplatser. 
  • att miljön ska tillåta att eleverna rör sig i klassrummet utan att störa sina kamrater.

Du som pedagog ska bygga tydliga och professionella relationer med alla dina elever, agera ledare i klassrummet och har höga förväntningar på elevernas lärande. 

Vi söker nu dig som är behörig att undervisa på mellanstadiet och högstadiet. Du behöver vara lugn, systematisk, tydlig och lågaffektiv i ditt bemötande av eleverna och verkligen tro på att de gör rätt om de kan. Du är väl förtrogen med våra styrdokument och elevernas lärande och undervisningens utveckling är ditt första och största fokus i samklang med elevernas välmående. Att samarbeta i arbetslag är för oss en självklarhet och vi gör varandra bra.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i mellanstadiet och högstadiet.

Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Välkommen med ansökan!

För oss är det viktigt att rätt person vill arbeta med oss.

Är du denna personen, sök till oss! 

Har du några frågor kontakta Martin Stenberg, 044-204371 eller Gustav Kjällqvist

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.