AcadeMedia
Change through Education

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. AcadeMedia är verksam inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Vill du också vara med också bidra till ett bättre samhälle genom utbildning? Du får samtidigt möjlighet att utvecklas i en stor utbildningskoncern tillsammans med våra duktiga medarbetare. Välkommen till AcadeMedia!

Lediga jobb

Värdegrund

AcadeMedias värdegrund vilar på begreppen passion, tillit och mod –  och vår övertygelse om att vi är starkare tillsammans.

Passion

Att utveckla utbildning och att bidra till ett högre syfte – Change through Education.

Tillit

Att våga testa, utforska, misslyckas, lära och tänka nytt.

Mod

Att skapa kulturer och miljöer där lärande och utveckling möjliggörs.

Tillsammans skapar vi en god kultur där vi bidrar till att våra barn, elever, deltagare och medarbetare får förutsättningar att nå sin fulla potential.

Vi lovar dig som medarbetare

Goda förutsättningar och möjlighet att växa

Goda förutsättningar och möjlighet att växa

Vi arbetar för att alla medarbetare i AcadeMedia trivs och mår bra på sin arbetsplats. Våra medarbetare har de förutsättningar de behöver för att kunna utvecklas och göra ett bra jobb, med fokus på högre måluppfyllelse för barn, elever och vuxenstuderande. Utveckling handlar om att ta nya kliv i den egna yrkesrollen, men också om strukturerade kunskaps- och erfarenhetsutbyten i vardagen. Det finns också goda möjligheter att utvecklas inom AcadeMedia som koncern.

Bra chefer

Bra chefer

Vi har identifierat ledarskapet som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Alla medarbetare förtjänar en riktigt bra chef och att alla chefer ska ha bra förutsättningar att leda verksamheten i rätt riktning. En bra chef driver utvecklingen framåt och får medarbetare att växa. Våra ledare har förmågan att engagera och motivera sina medarbetare samt organisera arbetet på effektiva och utvecklande sätt.

Vi jobbar med ledarutveckling på flera sätt och på flera nivåer. Vårt talangprogram för framtida chefer, vår årliga chefskonferens och vårt mentorprogram för seniora chefer är tre exempel på återkommande insatser som görs för att utveckla ledarskapet i koncernen.

Inom AcadeMedia har vi en årlig gemensam chefbedömningsprocess. Vi utvärderar prestation, resultat och potential med målet att vi ska bli skickligare på att uppmärksamma goda ledare. Vinsterna med detta är många, bland annat att fler får rätt förutsättningar i sina uppdrag, att fler personer hamnar på rätt plats, att chefer får tydligare feedback och stöd och sist men inte minst, att vi kan erbjuda relevanta utbildningsinsatser.

Långsiktighet och stabilitet

Långsiktighet och stabilitet

AcadeMedia är en stabil och långsiktig arbetsgivare som kan erbjuda en unik kombination av det stora företagets trygghet och utvecklingsmöjligheter med den lilla organisationens driv och framåtanda.

Som medarbetare i AcadeMedia är du inte bara en del av den förskola, skola eller vuxenutbildningsenhet du jobbar på. Det är givetvis där du har din hemvist men du är också en del av något större. Att vi har så många olika verksamheter i hela utbildningskedjan, och i hela landet, innebär att vi kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Nya utmaningar finns alltid inom räckhåll för dig som vill vidare så du behöver inte byta arbetsgivare för att ta nästa steg i karriären.

Vi uppmuntrar intern rörlighet och jobbar aktivt för att skapa ännu bättre strukturer för det.

Världens viktigaste uppdrag

Världens viktigaste uppdrag

Inom AcadeMedia drivs vi av en övertygelse om att utbildning kan förändra människors liv och skapa en bättre och mer hållbar framtid. Våra medarbetare är den viktigaste resursen vi har för att vi ska lyckas i vårt uppdrag och vi når bäst resultat när vi jobbar tillsammans.

Förmånswebben (Benify)

Alla som har en hel – eller deltidsanställning inom AcadeMedia får tillgång till vår förmånswebb. Förmånswebben är en portal där du som medarbetare kan se det mesta som rör din anställning. Du kan snabbt och enkelt få en sammanställning av lön, pension, försäkringar och semester, och du kan se vilka förmåner du får som medarbetare hos oss.

Du kan också få kostnadsfri oberoende pensionsrådgivning, utnyttja ditt friskvårdsbidrag, ta del av en mängd rabatter samt köpa utvalda varor och tjänster som kan underlätta din vardag, mot löneavdrag.

Du kan läsa mer om förmånswebben på vår medarbetarwebb.

AcadeMedia Academy

Vi lever i en värld i ständig förändring och våra medarbetare behöver utvecklas i samklang med samtiden. AcadeMedia Academy erbjuder varje år hundratals utbildningstillfällen inom en mängd olika områden. Vi ser dessa interna utbildningar som en viktig del i att ge våra medarbetare chans till ständig kompetensutveckling. En del utbildningar är webbaserade, andra genomförs fysiskt på olika platser i landet. Vi tror på kraften i en organisation där vi arbetar kollegialt och hjälper varandra att växa – tillsammans är vi starkare. Därför genomförs många av utbildningarna med våra egna pedagoger och experter som utbildare. 

Läs mer om Academy här.

Möt våra medarbetare

Emma

Lärare

Gustav

Studie- och yrkesvägledare

Lotten

Rektor

Jeanette

Ekonom

Lediga jobb